Seminari de cohomologia étale

L’estiu del 2019 vaig voler organitzar un seminari d’estudiants informal per a aprendre la teoria de la cohomologia étale. La idea era veure la teoria al ritme d’un llibre de text o d’un curs però sense entrar en detalls de les demostracions tècniques. Per això vam seguir les notes Lliçons de cohomologia étale (v. 2.21) de J. S. Milne gairebé al peu de la lletra. A cada trobada un estudiant presentava a la pissarra el contingut d’unes pàgines que havíem acordat amb antelació, que en principi llegíem tots, i miràvem de resoldre’ns els dubtes els uns als altres. El format del seminari va ser tan reeixit que vam continuar-lo a la tardor (amb menys freqüència).

Participants

Calendari

A continuació teniu la llista de presentacions del seminari. Amb poques excepcions, els títols de sota corresponen a una o dues seccions de les notes Lliçons de cohomologia étale (v. 2.21).

Data Conferenciant Títol de la presentació
14/06/2019 Francesc Motivació i primeres definicions
21/06/2019 Reginald El grup fonamental étale
28/06/2019 David El lloc étale
05/07/2019 Francesc Feixos en el lloc étale, primera part
08/07/2019 Francesc Feixos en el lloc étale, segona part
26/07/2019 David Successions espectrals
29/07/2019 Reginald Cohomologia de Čech
09/08/2019 Francesc La cohomologia de Gm\mathbb{G}_{\mathrm{m}}
15/08/2019 Reginald Cohomologia de corbes
22/08/2019 Francesc Teoremes de dualitat per a corbes
30/08/2019 Francesc Puresa i la successió de Gysin
19/09/2019 Reginald Canvi de base propi i cohomologia amb suports compactes
02/10/2019 Óscar Feixos \ell–àdics i canvi de base llis
30/10/2019 Francesc El teorema de comparació i la fórmula de Künneth
20/11/2019 David L’aplicació classe de cicles i classes de Chern, primera part
27/11/2019 David L’aplicació classe de cicles i classes de Chern, segona part
04/12/2019 Francesc Dualitat de Poincaré i el teorema del punt fix de Lefschetz