Docència a la universitat

Entre els anys 2018 i 2021 he ensenyat matemàtiques a la Universitat Concordia de Mont-real. Al sistema universitari quebequès, la mena de cursos que he fet serveixen de prerequisits per a bona part dels estudis universitaris amb un cert component de matemàtiques. Així, molts estudiants d’enginyeria, de biologia o d’economia, per exemple, segueixen aquests cursos durant el seu primer any d’universitat.

A continuació teniu una llista dels cursos universitaris en què he treballat:

Nom del curs Trimestre Docència
Math 203 (càlcul 1) Estiu de 2021 Classes de teoria
Math 203 (càlcul 1) Hivern de 2021 Classes de teoria
Math 205 (càlcul 2) Tardor de 2020 Classes de problemes
Math 204 (àlgebra lineal) Tardor de 2020 Classes de problemes
Math 204 (àlgebra lineal) Hivern de 2020 Classes de problemes (a dos grups)
Math 202 (àlgebra elemental) Tardor de 2019 Classes de problemes (a dos grups)
Math 203 (càlcul 1) Estiu de 2019 Classes de teoria
Math 203 (càlcul 1) Hivern de 2019 Classes de teoria
Math 203 (càlcul 1) Tardor de 2018 Classes de problemes