Olimpíades matemàtiques

Entre el 2012 i el 2017 em vaig implicar en diverses activitats relacionades amb les competicions matemàtiques:

  • sessions d’entrenament d’estudiants de secundària i batxillerat a Girona i a Barcelona,
  • organització d’unes quantes olimpíades i
  • revistes de problemes de matemàtiques.

La major part de les meves aportacions eren explicacions i reinterpretacions de problemes que havia vist anteriorment (molts d’en José Luis Díaz-Barrero i encara més d’autor desconegut) i han acabat registrades només en notes manuscrites indesxifrables i per ventura a la memòria d’algun alumne. Tot i així, vaig escriure uns quants documents amb l’ordinador que compartiré aquí.

WEB EN CONSTRUCCIÓ.